Günümüzde insanların yaşam kalitelerini arttırmak ve yaşadıkları sorunları hızlı bir şekilde aşmak için farklı meslek dalları ortaya çıkmıştır. Fizyoterapist Antalya da bunlardan birisi olarak ifade edilebilir. İnsanların rahatlıkla ulaşabileceği bu uzmanlar, verdikleri hizmetler ile insanların yaşamlarına direkt olarak etki ederler. Peki, fizyoterapist nedir? Ne işe yarar? Verdiği hizmetlerin etkisi nedir? Şimdi bu sorunların cevaplarını birlikte inceleyelim.

Fizyoterapist Nedir?

Fizyoterapist; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulayan uzmana verilen isimdir. Bu uzmanlık alanı, insanların yaşamış oldukları kas ve kemik rahatsızlıkları, hareket sistemi problemleri, yaralanma ve doğuştan kaynaklanan fiziksel sorunlarla ilgilenir. Burada bahsedilenler sorunların çözümleri için özel programlar oluşturur ve hastalara uygular.

Fizyoterapist Antalya sadece hastalığı bulunan insanlara hizmet vermez. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuları müsabakalara hazırlama konusuna da dahil olur. Böylece spor yaparken meydana gelebilecek birçok sakatlık ve benzer sorun önceden engellenmiş olunur. Günümüzde fizyoterapistlerin etkinliği her geçen gün biraz daha artmaktadır. Artık spor salonlarında dahi görev yaptıkları söylenebilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak da bilinen fizyoterapistler, sadece tedavi sürecinde aktiftirler. Bunun dışında teşhis koyma gibi herhangi bir sorumlulukları yoktur. Teşhis, bu alanda görev yapan diğer uzman hekimler tarafından konulur ve fizyoterapist Antalya tarafından gerekli tedavi süreci uygulanır.

Fizyoterapist Ne İş Yapar?

Yukarıda da ifade edildiği gibi görevleri arasında kesinlikle teşhis koyma yoktur. Tedavi sürecinde görev yaparlar ve spor önce hazırlık sürecine dahil olurlar. Bunların haricinde fizyoterapistlerin görevleri genel olarak şu şekildedir:

Burada ifade edilen görevler incelendiğinde, Antalya fizyoterapist hakkında çok daha net bir tanım yapmanız mümkün olacaktır.

Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapistler; fizyoterapi yapan kişiler olarak da ifade edilebilir. Bundan dolayı ilgili uzmanlık alanını daha iyi anlayabilmek için mutlak surette fizyoterapi hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Fizyoterapi; insanların yaşamları boyunca hareket kabiliyetlerini maksimum seviyede tutma, geliştirme ve koruma ile ilgilenen bilim dalı olarak ifade edilebilir. Bunu yaparken de farklı teknik ve yöntemleri kullanırlar.

Fizyoterapist Faydaları Nelerdir?

Antalya fizyoterapist, insanların yaşam kalitelerini arttırma noktasında son derece önemli etkiye sahiptir. Öncelikle bu mesleğin, insanların hareket kabiliyetleri ile ilgili olduğu ve sağlamış olduğu yararların da yine bu alanda olduğu unutulmamalıdır. Fizyoterapistlerin insanların yaşamlarına sağlamış olduğu faydalar genel hatları ile şu şekilde sıralanır:

·         Ağrı ve Acıyı Azaltma

Kas ve eklemlerde meydana gelen ağrıların farklı nedenleri olabilir. Ancak nedeni her ne olursa olsun, uzun süre bu ağrılara katlanmak çok zordur. Bu noktada kullanılan ilaçlar genellikle kalıcı değil, geçici çözümler üretir. Buna bağlı olarak insanların farklı ve kalıcı çözümler aradığı bilinir. İşte tam bu noktada devreye giren Antalya fizyoterapist, kullanmış olduğu farklı yöntem ve teknikler ile ağrıları tamamen yok edebilir ya da önemli ölçüde azaltabilir. Fakat bazı ağrıların nedenlerinin farklı unsurlara bağlı olmasından dolayı, fizyoterapi de çaresiz kalabilir.

·         Ameliyatları Engelleme

Günümüzde ilaç ile tedavi edilemeyen rahatsızlıklar için genellikle cerrahi müdahale yöntemi tercih edilir. Ancak bu tercihin farklı risklerinin olması, müdahale sonrasında sorunun kalıcı olarak geçip geçmeyeceğinin bilinmemesi ve benzer hususlar, insanları cerrahi işlemlerden uzak durmaya iter. Daha açık bir ifade ile insanlar sadece başka çareleri kalmadığında cerrahi operasyonları tercih etmek ister. Bundan dolayı özellikle fiziksel sorunların çözümü için ilk olarak fizyoterapist Antalya üzerinden yardım almayı denerler.

Günümüzde bu alanın ciddi bir gelişim kat ettiği, herkes tarafından kabul edilir. Öyle ki, birçok tıbbi uzmanlık alanı hastaları direkt olarak fizyoterapistlere yönlendirmektedir. Burada çözüm üretilemediği takdirde cerrahi işlem gündeme gelmektedir. Fizyoterapi, doğru bir şekilde yapıldığında birçok ameliyatı engelleme gücüne sahiptir. Bu durum bile insanlar açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

·         Denge

Alınan fizyoterapi sayesinde insanların dengeye ilişkin sorunları kalıcı olarak giderilir. Antalya fizyoterapist, ilk olarak bir takım testler uygulamak suretiyle denge sorunlarını belirler. Daha sonra ise bu sorunların kalıcı olarak çözülmesi için gerekli egzersizler yapılır. Denge sorunları, insanların yaşam kalitesini direkt olarak aşağıya çeken problemlerdir. Bu türden problemleri olanlar, spor yapmakta da zorlanırlar. Dolayısıyla düzenli spor yapmak gibi planınız var ise öncelikle denge sorunlarınızı çözmeniz gerektiğini asla unutmayın.

·         Dinamizm

Yaşanan fiziksel sorunların bir süre sonra insanları daha hantal hale getirdiğini biliyor muydunuz? Ancak birçok insan bu durumun farkında bile değildir. Hantallık veya geçmişe göre daha yavaş hareket etme, yaşamın kalitesiz olmasına neden olan en önemli durumlardan birisidir. Alacağınız fizyoterapi ile birlikte bu sorunu kalıcı olarak aşabilirsiniz. Kaslarınızı ve iskelet sisteminizi daha etkin bir şekilde kullanabilir ve yaşamınıza ciddi bir dinamizm kazandırabilirsiniz.

·         Spor Kaynaklı Sakatlıklar

Düzenli spor yapanların hemen hepsi, en az bir defa sakatlık yaşamıştır. Bu sakatlıkların bir kısmı daha hafif iken, bir kısmı ise daha ağırdır. Ağır olan bir sakatlık yaşamışsanız, bunun etkilerini uzun süre hisseder ve eski halinize dönmekte zorluk yaşarsınız. İşte bu noktada Antalya fizyoterapist tarafından size sunulan egzersiz seçeneklerinden yararlanmanız gerekir. Böylece sakatlıktan ve onun etkilerinden kurtulmanız, çok daha kısa bir süre içinde gerçekleşir.

·         Hareket Kabiliyeti

Herhangi bir travma sonrasında bazı insanların hareket kabiliyetinde belirgin bir düşüş olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak bunlar kesinlikle kalıcı değildir ve tedavisi son derece basittir. Buna rağmen bazı insanlar travma sonrasında meydana gelen hareket kabiliyeti sorunlarının kalıcı olduğuna inanır.

Burada bahsedilen sorunun temel kaynağı, diğer tedaviler sırasında bazı kasların uzun süre hareketsiz kalmasıdır. Bu durum, bazı kasların güçsüz düşmesine neden olur. Bunun sonucunda ise hareket kabiliyetinde belirgin sorunlar ortaya çıkar. Fizyoterapist Antalya tarafından yaptırılan egzersizler ile gücünü kaybeden kaslar yeniden güçlendirilir. Böylece hareket kabiliyetinin tekrardan eski seviyeye gelmesi mümkün olur.

·         Bel ve Boyun Fıtığı

Günümüzde insanların hareketsizliği ve zamanlarının önemli bir kısmını masa başında oturarak geçirmeleri, bel ve boyun fıtığı sorunlarının daha sık görülmesine neden olmuştur. Bu iki önemli rahatsızlığa ilişkin uzman hekime gidenlerin önemli bir kısmının önüne çözüm olarak ameliyat konulur. Ancak ameliyattan önce fizyoterapi denenmesi gerektiği de önerilir. Bazı insanlar bu noktada fizyoterapist tarafından verilen hizmetten yararlanırken, bazıları ise ameliyatı tercih ederler. Ancak unutulmamalıdır ki; fizik tedavi ile hafif ve orta seviyedeki bel ve boyun fıtığının kalıcı olarak tedavisi mümkündür.

Düzenli olarak yapılan fizik tedavi, ilgili alanlardaki kasların güçlenmesine ve eklemlerin normal hale dönmesine neden olur. Bunun sonucunda ise kalıcı iyileşmeler gerçekleşir. Söz konusu tedavinin mimarı ise sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Antalya fizyoterapist olur.

·         Yaşa Bağlı Fiziksel Sorunlar

İnsanlar yaşlandıkça kas ve iskelet sistemlerinde farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlara bağlı olarak farklı noktalarda ağrılar hissedilebilir ya da hareket anlamında bazı sınırlılıklar yaşanabilir. İşte tüm bunların çözümü fizyoterapi ile mümkündür. Antalya fizyoterapist tarafından uygulanan programlar sayesinde bahsedilen sorunları büyük ölçüde aşmak mümkün olacaktır. Böylece insanlar yaşlılıkta dahi, yaşam kalitelerini yukarıda tutmayı başarmış olacak.

·         Kadın Sağlığı

Bilindiği gibi kadınların vücutlarında hamilelik ve menopoz dönemlerinde bir takım değişimler meydana gelir. Bahsedilen bu değişimlere bağlı olarak fiziksel anlamda bazı sorunların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan duruş bozukluklarına neden olabilir. Bütün bunların tedavisi için sadece fizyoterapistler tarafından önerilen egzersizlerin yapılması yeterli olacaktır.

·         İlaç Kullanımı

Yukarıda da ifade edildiği gibi bir takım sorunların tedavisi için ilaç kullanımı ve cerrahi müdahale tercih edilebilir. Fiziksel sorunların tedavisine başlarken ilaç yerine fizyoterapi tercih edildiğinde, ilaçsız bir şekilde tedavinin mümkün olduğu görülecektir. Böylece hastalar ilaç kullanmaktan kurtulmuş olacaktır.

Burada bahsedilen hususların haricinde de Antalya fizyoterapist tarafından sağlanan farklı yararlar vardır. Ancak bütün bunlar için alanında uzman olan bir fizyoterapistin tercih edilmesi gerektiği asla unutulmamalıdır. Aksi takdirde yarar yerine zarar görülmesi söz konusu olabilir.

Fizyoterapi Çeşitleri Nelerdir?

Antalya fizyoterapist tarafından uygulanan farklı teknikler vardır. Bunların her birisinin kendine has özelliği söz konusudur. Dolayısıyla da hastanın durumuna bağlı olarak bunlardan uygun olanlar tercih edilmelidir. Kullanılan fizyoterapi çeşitleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

·         Termoterapi

Isı ile yapılan tedaviye termoterapi adı verilir. Burada esas olan, tedavi bölgesinin farklı teknikler kullanılarak ısıtılmasıdır. Çünkü ısı ile birlikte ilgili alandaki ödemler çözülmeye başlar, kan akışı hızlanır, kasları esner ve rahatlar. Bütün bunlar ise tedavi açısından son derece önemli detaylardır. Kasların ısıtılması için termal paket, sıcak su, yüksek frekanslı elektrik akımı gibi teknikler kullanılır.

·         Egzersiz

Antalya fizyoterapist tarafından en sık kullanılan tekniklerden birisi olarak dikkat çeker. Bu teknik için bazen özel aletlerin kullanılması gerekebilir. Genel olarak sorunlu olan bölgedeki kasların çalıştırılması ve güçlendirilmesi hedeflenir.

·         Elektroterapi

Yüksek veya düşük frekanslı elektrik akımı kullanılması suretiyle mevcut olan acının ortadan kaldırılması olarak ifade edilebilir. Bunun yanında bazı hastalardaki sinir hasarlarının iyileşme sürecini hızlandırdığı da söylenebilir. Kan dolaşımının hızlanması, ödemin ise azalması gibi etkileri vardır.

·         Manuel Terapi

Bu yöntem genel olarak masaj yapmak şeklinde ifade edilebilir. Çünkü yöntemin uygulanması sırasında kesinlikle bir alet kullanılmaz ve bütün işlem, eller tarafından yapılır. Kas spazmının engellenmesi, kan dolaşımının hızlanması ve ağrıların azaltılması temel hedeftir.

·         Fototerapi

Fizyoterapist Antalya tarafından uygulanan bu yöntemde UV ve lazer ışınları kullanılır. Hastanın durumuna göre bu ışınlar ile farklı işlemler gerçekleştirilebilir.

·         Hidroterapi

Suyun kullanıldığı bütün teknik ve yöntemlerin bu grupta yer aldığını söylemek yanlış olmaz. Suyun tarih boyunca farklı tedavi yöntemlerinde kullanıldığı bilinir. Günümüzde fizyoterapi alanında da etkin olarak kullanılır. Kaplıcalar, sıcak su banyoları ve diğerleri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu kadar önemli bir kaynağın günümüzde fizyoterapist Antalya tarafından halen kullanıldığı ve etkili sonuçlar alındığı söylenebilir.

Burada bahsedilenlerin dışında kriyoterapi ve mekanoterapi gibi farklı yöntemler de vardır. Bunların başarılı sonuç vermesi için hastaların kendilerine verilen talimatlara harfiyen uyması gerekir. Ayrıca bu teknikler dışındaki (varsa) tedavilerin de aksatılmaması son derece önemlidir. Bütün bunların sayesinde hastalar, kısa bir süre sonra ilaç ve ameliyat olmadan fiziksel sorunlarını önemli ölçüde aşarlar.

HEMEN ARA 0533 717 74 79