Günümüzde insanların yaşam kalitelerini arttırmak ve yaşadıkları sorunları hızlı bir şekilde aşmak için farklı meslek dalları ortaya çıkmıştır. Fizyoterapist Antalya da bunlardan birisi olarak ifade edilebilir. İnsanların rahatlıkla ulaşabileceği bu uzmanlar, verdikleri hizmetler ile insanların yaşamlarına direkt olarak etki ederler. Peki, fizyoterapist nedir? Ne işe yarar? Verdiği hizmetlerin etkisi nedir? Şimdi bu sorunların cevaplarını birlikte inceleyelim.

Fizyoterapist Nedir?

Fizyoterapist; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulayan uzmana verilen isimdir. Bu uzmanlık alanı, insanların yaşamış oldukları kas ve kemik rahatsızlıkları, hareket sistemi problemleri, yaralanma ve doğuştan kaynaklanan fiziksel sorunlarla ilgilenir. Burada bahsedilenler sorunların çözümleri için özel programlar oluşturur ve hastalara uygular.

Fizyoterapist Antalya sadece hastalığı bulunan insanlara hizmet vermez. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuları müsabakalara hazırlama konusuna da dahil olur. Böylece spor yaparken meydana gelebilecek birçok sakatlık ve benzer sorun önceden engellenmiş olunur. Günümüzde fizyoterapistlerin etkinliği her geçen gün biraz daha artmaktadır. Artık spor salonlarında dahi görev yaptıkları söylenebilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak da bilinen fizyoterapistler, sadece tedavi sürecinde aktiftirler. Bunun dışında teşhis koyma gibi herhangi bir sorumlulukları yoktur. Teşhis, bu alanda görev yapan diğer uzman hekimler tarafından konulur ve fizyoterapist Antalya tarafından gerekli tedavi süreci uygulanır.

Fizyoterapist Ne İş Yapar?

Yukarıda da ifade edildiği gibi görevleri arasında kesinlikle teşhis koyma yoktur. Tedavi sürecinde görev yaparlar ve spor önce hazırlık sürecine dahil olurlar. Bunların haricinde fizyoterapistlerin görevleri genel olarak şu şekildedir:

Burada ifade edilen görevler incelendiğinde, Antalya fizyoterapist hakkında çok daha net bir tanım yapmanız mümkün olacaktır.

Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapistler; fizyoterapi yapan kişiler olarak da ifade edilebilir. Bundan dolayı ilgili uzmanlık alanını daha iyi anlayabilmek için mutlak surette fizyoterapi hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Fizyoterapi; insanların yaşamları boyunca hareket kabiliyetlerini maksimum seviyede tutma, geliştirme ve koruma ile ilgilenen bilim dalı olarak ifade edilebilir. Bunu yaparken de farklı teknik ve yöntemleri kullanırlar.

Fizyoterapist Faydaları Nelerdir?

Antalya fizyoterapist, insanların yaşam kalitelerini arttırma noktasında son derece önemli etkiye sahiptir. Öncelikle bu mesleğin, insanların hareket kabiliyetleri ile ilgili olduğu ve sağlamış olduğu yararların da yine bu alanda olduğu unutulmamalıdır. Fizyoterapistlerin insanların yaşamlarına sağlamış olduğu faydalar genel hatları ile şu şekilde sıralanır:

·         Ağrı ve Acıyı Azaltma

Kas ve eklemlerde meydana gelen ağrıların farklı nedenleri olabilir. Ancak nedeni her ne olursa olsun, uzun süre bu ağrılara katlanmak çok zordur. Bu noktada kullanılan ilaçlar genellikle kalıcı değil, geçici çözümler üretir. Buna bağlı olarak insanların farklı ve kalıcı çözümler aradığı bilinir. İşte tam bu noktada devreye giren Antalya fizyoterapist, kullanmış olduğu farklı yöntem ve teknikler ile ağrıları tamamen yok edebilir ya da önemli ölçüde azaltabilir. Fakat bazı ağrıların nedenlerinin farklı unsurlara bağlı olmasından dolayı, fizyoterapi de çaresiz kalabilir.

·         Ameliyatları Engelleme

Günümüzde ilaç ile tedavi edilemeyen rahatsızlıklar için genellikle cerrahi müdahale yöntemi tercih edilir. Ancak bu tercihin farklı risklerinin olması, müdahale sonrasında sorunun kalıcı olarak geçip geçmeyeceğinin bilinmemesi ve benzer hususlar, insanları cerrahi işlemlerden uzak durmaya iter. Daha açık bir ifade ile insanlar sadece başka çareleri kalmadığında cerrahi operasyonları tercih etmek ister. Bundan dolayı özellikle fiziksel sorunların çözümü için ilk olarak fizyoterapist Antalya üzerinden yardım almayı denerler.

Günümüzde bu alanın ciddi bir gelişim kat ettiği, herkes tarafından kabul edilir. Öyle ki, birçok tıbbi uzmanlık alanı hastaları direkt olarak fizyoterapistlere yönlendirmektedir. Burada çözüm üretilemediği takdirde cerrahi işlem gündeme gelmektedir. Fizyoterapi, doğru bir şekilde yapıldığında birçok ameliyatı engelleme gücüne sahiptir. Bu durum bile insanlar açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

·         Denge

Alınan fizyoterapi sayesinde insanların dengeye ilişkin sorunları kalıcı olarak giderilir. Antalya fizyoterapist, ilk olarak bir takım testler uygulamak suretiyle denge sorunlarını belirler. Daha sonra ise bu sorunların kalıcı olarak çözülmesi için gerekli egzersizler yapılır. Denge sorunları, insanların yaşam kalitesini direkt olarak aşağıya çeken problemlerdir. Bu türden problemleri olanlar, spor yapmakta da zorlanırlar. Dolayısıyla düzenli spor yapmak gibi planınız var ise öncelikle denge sorunlarınızı çözmeniz gerektiğini asla unutmayın.

·         Dinamizm

Yaşanan fiziksel sorunların bir süre sonra insanları daha hantal hale getirdiğini biliyor muydunuz? Ancak birçok insan bu durumun farkında bile değildir. Hantallık veya geçmişe göre daha yavaş hareket etme, yaşamın kalitesiz olmasına neden olan en önemli durumlardan birisidir. Alacağınız fizyoterapi ile birlikte bu sorunu kalıcı olarak aşabilirsiniz. Kaslarınızı ve iskelet sisteminizi daha etkin bir şekilde kullanabilir ve yaşamınıza ciddi bir dinamizm kazandırabilirsiniz.

·         Spor Kaynaklı Sakatlıklar

Düzenli spor yapanların hemen hepsi, en az bir defa sakatlık yaşamıştır. Bu sakatlıkların bir kısmı daha hafif iken, bir kısmı ise daha ağırdır. Ağır olan bir sakatlık yaşamışsanız, bunun etkilerini uzun süre hisseder ve eski halinize dönmekte zorluk yaşarsınız. İşte bu noktada Antalya fizyoterapist tarafından size sunulan egzersiz seçeneklerinden yararlanmanız gerekir. Böylece sakatlıktan ve onun etkilerinden kurtulmanız, çok daha kısa bir süre içinde gerçekleşir.

·         Hareket Kabiliyeti

Herhangi bir travma sonrasında bazı insanların hareket kabiliyetinde belirgin bir düşüş olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak bunlar kesinlikle kalıcı değildir ve tedavisi son derece basittir. Buna rağmen bazı insanlar travma sonrasında meydana gelen hareket kabiliyeti sorunlarının kalıcı olduğuna inanır.

Burada bahsedilen sorunun temel kaynağı, diğer tedaviler sırasında bazı kasların uzun süre hareketsiz kalmasıdır. Bu durum, bazı kasların güçsüz düşmesine neden olur. Bunun sonucunda ise hareket kabiliyetinde belirgin sorunlar ortaya çıkar. Fizyoterapist Antalya tarafından yaptırılan egzersizler ile gücünü kaybeden kaslar yeniden güçlendirilir. Böylece hareket kabiliyetinin tekrardan eski seviyeye gelmesi mümkün olur.

·         Bel ve Boyun Fıtığı

Günümüzde insanların hareketsizliği ve zamanlarının önemli bir kısmını masa başında oturarak geçirmeleri, bel ve boyun fıtığı sorunlarının daha sık görülmesine neden olmuştur. Bu iki önemli rahatsızlığa ilişkin uzman hekime gidenlerin önemli bir kısmının önüne çözüm olarak ameliyat konulur. Ancak ameliyattan önce fizyoterapi denenmesi gerektiği de önerilir. Bazı insanlar bu noktada fizyoterapist tarafından verilen hizmetten yararlanırken, bazıları ise ameliyatı tercih ederler. Ancak unutulmamalıdır ki; fizik tedavi ile hafif ve orta seviyedeki bel ve boyun fıtığının kalıcı olarak tedavisi mümkündür.

Düzenli olarak yapılan fizik tedavi, ilgili alanlardaki kasların güçlenmesine ve eklemlerin normal hale dönmesine neden olur. Bunun sonucunda ise kalıcı iyileşmeler gerçekleşir. Söz konusu tedavinin mimarı ise sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Antalya fizyoterapist olur.

·         Yaşa Bağlı Fiziksel Sorunlar

İnsanlar yaşlandıkça kas ve iskelet sistemlerinde farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlara bağlı olarak farklı noktalarda ağrılar hissedilebilir ya da hareket anlamında bazı sınırlılıklar yaşanabilir. İşte tüm bunların çözümü fizyoterapi ile mümkündür. Antalya fizyoterapist tarafından uygulanan programlar sayesinde bahsedilen sorunları büyük ölçüde aşmak mümkün olacaktır. Böylece insanlar yaşlılıkta dahi, yaşam kalitelerini yukarıda tutmayı başarmış olacak.

·         Kadın Sağlığı

Bilindiği gibi kadınların vücutlarında hamilelik ve menopoz dönemlerinde bir takım değişimler meydana gelir. Bahsedilen bu değişimlere bağlı olarak fiziksel anlamda bazı sorunların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan duruş bozukluklarına neden olabilir. Bütün bunların tedavisi için sadece fizyoterapistler tarafından önerilen egzersizlerin yapılması yeterli olacaktır.

·         İlaç Kullanımı

Yukarıda da ifade edildiği gibi bir takım sorunların tedavisi için ilaç kullanımı ve cerrahi müdahale tercih edilebilir. Fiziksel sorunların tedavisine başlarken ilaç yerine fizyoterapi tercih edildiğinde, ilaçsız bir şekilde tedavinin mümkün olduğu görülecektir. Böylece hastalar ilaç kullanmaktan kurtulmuş olacaktır.

Burada bahsedilen hususların haricinde de Antalya fizyoterapist tarafından sağlanan farklı yararlar vardır. Ancak bütün bunlar için alanında uzman olan bir fizyoterapistin tercih edilmesi gerektiği asla unutulmamalıdır. Aksi takdirde yarar yerine zarar görülmesi söz konusu olabilir.

Fizyoterapi Çeşitleri Nelerdir?

Antalya fizyoterapist tarafından uygulanan farklı teknikler vardır. Bunların her birisinin kendine has özelliği söz konusudur. Dolayısıyla da hastanın durumuna bağlı olarak bunlardan uygun olanlar tercih edilmelidir. Kullanılan fizyoterapi çeşitleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

·         Termoterapi

Isı ile yapılan tedaviye termoterapi adı verilir. Burada esas olan, tedavi bölgesinin farklı teknikler kullanılarak ısıtılmasıdır. Çünkü ısı ile birlikte ilgili alandaki ödemler çözülmeye başlar, kan akışı hızlanır, kasları esner ve rahatlar. Bütün bunlar ise tedavi açısından son derece önemli detaylardır. Kasların ısıtılması için termal paket, sıcak su, yüksek frekanslı elektrik akımı gibi teknikler kullanılır.

·         Egzersiz

Antalya fizyoterapist tarafından en sık kullanılan tekniklerden birisi olarak dikkat çeker. Bu teknik için bazen özel aletlerin kullanılması gerekebilir. Genel olarak sorunlu olan bölgedeki kasların çalıştırılması ve güçlendirilmesi hedeflenir.

·         Elektroterapi

Yüksek veya düşük frekanslı elektrik akımı kullanılması suretiyle mevcut olan acının ortadan kaldırılması olarak ifade edilebilir. Bunun yanında bazı hastalardaki sinir hasarlarının iyileşme sürecini hızlandırdığı da söylenebilir. Kan dolaşımının hızlanması, ödemin ise azalması gibi etkileri vardır.

·         Manuel Terapi

Bu yöntem genel olarak masaj yapmak şeklinde ifade edilebilir. Çünkü yöntemin uygulanması sırasında kesinlikle bir alet kullanılmaz ve bütün işlem, eller tarafından yapılır. Kas spazmının engellenmesi, kan dolaşımının hızlanması ve ağrıların azaltılması temel hedeftir.

·         Fototerapi

Fizyoterapist Antalya tarafından uygulanan bu yöntemde UV ve lazer ışınları kullanılır. Hastanın durumuna göre bu ışınlar ile farklı işlemler gerçekleştirilebilir.

·         Hidroterapi

Suyun kullanıldığı bütün teknik ve yöntemlerin bu grupta yer aldığını söylemek yanlış olmaz. Suyun tarih boyunca farklı tedavi yöntemlerinde kullanıldığı bilinir. Günümüzde fizyoterapi alanında da etkin olarak kullanılır. Kaplıcalar, sıcak su banyoları ve diğerleri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu kadar önemli bir kaynağın günümüzde fizyoterapist Antalya tarafından halen kullanıldığı ve etkili sonuçlar alındığı söylenebilir.

Burada bahsedilenlerin dışında kriyoterapi ve mekanoterapi gibi farklı yöntemler de vardır. Bunların başarılı sonuç vermesi için hastaların kendilerine verilen talimatlara harfiyen uyması gerekir. Ayrıca bu teknikler dışındaki (varsa) tedavilerin de aksatılmaması son derece önemlidir. Bütün bunların sayesinde hastalar, kısa bir süre sonra ilaç ve ameliyat olmadan fiziksel sorunlarını önemli ölçüde aşarlar.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme son derece önemli bir detaydır. Beslenme olmadan, sağlıklı yaşam mümkün değildir. Bazı insanlar, bu noktada herhangi bir yardıma ihtiyaç duymazken, bazıları ise profesyonel yardım almak zorunda kalır. İşte tam bu noktada devreye Antalya diyetisyen girer. Peki, diyetisyen nedir? Ne işe yarar? Bu sorulara ilişkin detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Diyetisyen Nedir?

Diyetisyen; sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler ve yine sağlıkla ilgili koydukları bir hedefe ulaşmayı arzulayanlara yönelik beslenme programı oluşturan ve bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapan uzmanlardır. Uzmanlık alanları beslenmedir ve insanların ihtiyaçlarını, ne yapmaları gerektiklerini bu uzmanlıkları ile anlarlar.

Geçmişte insanların Antalya diyetisyen ihtiyacı nispeten daha azdı. Bunun temel nedeni olarak insanların beslenmeye gerekli önemi vermemesi gösterilebilir. Ancak geçmişteki yaşamın çok daha hareketli olması, insanların sağlıklı ve doğal gıdalara daha kolay ulaşması da çok önemli etkenlerdi. Günümüzde ise insanların çok daha hareketsiz olduğu, en kısa mesafelere dahi bir araçla gittiği bilinmektedir. Tüketilen gıdaların birçoğunun içerisinde sağlıksız unsurlar olması, doğal gıdalara ulaşmanın zorluğu ve diğer detaylar, Antalya diyetisyen ihtiyacının sürekli artmasına neden olmuştur.

Diyetisyenlerin görev tanımları ile ilgili insanların kafasında bazı soru işaretleri olabilir. Diyetisyenlerin görevleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Kısacası beslenmeye dair bütün hususların diyetisyen Antalya görevleri arasında olduğu söylenebilir.

Diyetisyene Gitmek İşe Yarar Mı?

Günümüzde internetin yaygınlaşmasına bağlı olarak insanlar, beslenmeye yönelik farklı bilgilere çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Bu durum, birçok kişinin diyetisyene ihtiyacı olmadığını düşünmesine neden olur. Hatta bazı kişiler, diyetisyenin hangi besinleri önereceğini dahi bildiğini iddia eder. Ancak durum tam olarak böyle değildir. Öncelikle internette yer alan bilgilerin önemli bir kısmının doğru olmadığının akıllardan çıkarılmaması gerekir. Çünkü internete sadece uzmanlar değil, aynı zamanda uzman olmayanlarda yazılar yazabilir.

Bir diğer önemli husus ise diyetisyenin görevi ile ilgili bilinen yanlışlıklardır. Antalya diyetisyen denildiği zaman insanların aklına direkt diyet gelir. Yani bu uzmanın görevinin sadece diyet vermek olduğu düşünülür. Ancak diyetisyenlerin görevleri sadece diyet hazırlamak değil, bundan çok daha fazlasıdır. Dolayısıyla da internet ya da daha farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler ile bir uzmandan yardım almanın tamamen farklı hususlar olduğu unutulmamalıdır. Beslenmeye ilişkin problemlerde, kesin çözüm için alanında uzman bir diyetisyene gidilmesi gerekir.

Diyetisyene Gitmenin Faydaları

Diyetisyen Antalya desteği almak, size tahmin edemeyeceğiniz kadar çok fayda sağlar. Öyle ki, bazen elde ettiğiniz sonuç karşısında siz bile şaşır ve sorunların aşılmasının ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Diyetisyen tarafından sağlanan faydalar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

·         Engelleri Aşma

Beslenme sorunlarına ilişkin yaşamış olduğunuz sorunları aşmakta zorluk çektiğinizde, bir diyetisyene başvurmanız gerekir. Bu konuda uzman ve tecrübeli bir bakış açısı ile diyetisyeniniz size yeni yöntemler tavsiye eder. Böylece uzun süredir siz zorlayan engellerden bir anda kurtulma imkanı yakalamış olursunuz. Unutmayın, başvurduğunuz kişi herhangi birisi değil; o bir beslenme uzmanı.

·         Yalnız Kalmama

Kilo verme ve beslenme problemlerini düzeltme, son derece zor bir süreç haline gelebilir. Bu süreçte tek başına olanlar, genellikle yenik düşmeye mahkumdurlar. Ancak bir diyetisyen Antalya desteği ile bu süreci devam ettirmek, sizi yalnızlıktan kurtaracaktır. Üstelik sizi yalnız bırakmayan kişinin sizi anlaması, karşılaşmış olduğunuz sorunlara alternatif ve etkili çözümler sunması ise önemli avantajlardır.

·         Duygusal Destek

Besinlerle ile insanlar arasında ciddi bir duygusal ilişki vardır. Bu ilişki genellikle görülmez ya da fark edilmez. Ancak bir çikolata yenildiği zaman alınan mutluluk ya da sürekli aynı ürünü yeme isteğinin olması, bu duygusal bağa ilişkin önemli bir işarettir. Söz konusu duygusal ilişki, insanların diyet yapmasını zorlaştırır. İşte tam bu noktada Antalya diyetisyen tarafından verilen destek ile bu önemli sorun aşılır.

·         Tasarruf Etme

Kilo vermek ve vücudunu şekillendirmek isteyenlerin genellikle son tercihi diyetisyen olur. Daha öncesinden farklı bitkisel ve tıbbi ilaçların denenmesi, farklı spor aletleri alınması ve benzer işlemler yapıldığı bilinir. Dolayısıyla da ciddi anlamda bir maddi kayıp söz konusu olur. Ancak ilk olarak beslenme uzmanına gelenlerin böyle kayıpları olmaz ve maddi anlamda ciddi bir tasarruf ederler. Ayrıca gereksiz ve yanlış ilaçlarla vücutlarını zehirlemezler ve zaman kaybetmezler.

·         Özel Diyet

İnternette ya da daha farklı kaynaklarda ulaşabileceğiniz çok sayıda diyet vardır. Magazin dergilerinde ve gazetelerin magazin bölümlerinde ünlülerin uygulamış olduğu ve başarılı sonuç elde ettiği diyetleri de bulabilirsiniz. Ancak bunların hiçbirisi size uygun değildir. Çünkü söz konusu diyetler, sizin vücut yapınızı, beslenme alışkanlıklarınızı ve diğer detaylarınızı bilmeden hazırlanmıştır. Kısacası o diyetler, farklı kişiler için hazırlanmıştır. Ancak diyetisyene gittiğinizde, burada bahsedilen bilgilerin tamamı dikkate alınır ve sadece size özel bir diyet hazırlanır.

Neden Diyetisyene Gidilmeli?

Yukarıda diyetisyene gitmenin yararları hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Peki, diyetisyene ne zaman gideceğinizi nerede bileceksiniz? Bu sorunun cevabını size vücudunuz verecektir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birisinde, bir beslenme uzmanına başvurmanız gerekir.

·         Alerji

Hiçbir sağlık sorununuz olmamasına rağmen, vücudunuzda bazen farklı alerjik durumlar meydana geliyorsa, bunun nedeni beslenmenizle ilgilidir. Hangi besine alerjiniz olduğunu öğrenmek ve gerekli önlemleri almak için Antalya diyetisyen size yardımcı olacaktır.

·         Kolesterol

Kolesterol tanısı almışsanız, beslenmenizi baştan aşağı değiştirmeniz gerekir.

·         Yetersiz Beslenme

Diyet yapmak; az besin almak demek değildir. Diyet yapmak; gereksiz yememektir. Eğer internetten bulduğunuz bir diyeti yapmaya çalışır ve yanlış bir yola girerseniz, yetersiz beslenme sorunları ile baş başa kalabilirsiniz.

·         Gereksiz Yemek Yemeye Yönelme

İnsanlar, acıktıklarında yemek yemelidir. Bunun dışındakiler hem gereksiz hem de zararlıdır. Farklı duygu durumlarında yemeye yönelme veya tok olduğunuzda dahi buzdolabının kapısını açma, ciddi sorunlardır. Çünkü bu sorunlar zaman içinde kilo almanıza, vücut yapınızın bozulmasına ve farklı hastalıklara açık hale gelmenize neden olacaktır. Söz konusu sorunu düzeltmek için mutlak surette bir beslenme uzmanından yardım almalısınız.

·         Süte Bağlı Sindirim Sorunları

Süt, insan sağlığı için çok önemli bir besindir. Ancak bazı kişilerde laktoz intoleransı olabilir ve bu sorun, ciddi sindirim sorunlarına neden olabilir. Böyle şikayetlerinizin altındaki nedenin öğrenilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekir.

·         Diğer Sindirim Sorunları

Sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışması, insanların genel sağlık durumları için son derece önemlidir. Bu noktada zaman zaman farklı sorunların yaşanması muhtemeldir. Farklı bir sağlık sorunu olmaması durumda, sindirim problemlerinin giderilmesi için Antalya diyetisyen ile görüşmeniz gerekir.

·         Başarısız Diyetler

Birçok diyet denemenize rağmen istediğiniz sonucu bir türlü elde edemiyorsanız, bir yerlerde hata var demektir. Belki de, sorun çok daha farklı bir yerde ve siz boşa uğraşıyorsunuz. Böyle durumları yaşamamak için mutlak surette bir uzmanla görüşmeniz gerekir.

·         İştah Sorunları

İştahınızda aniden bir değişim yaşanmış ise bu farklı durumların işareti olabilir. Bunun için bir uzmandan yardım almanız gerekebilir.

·         Kronik Yorgunluk

Gün içinde yapmış olduğunuz işler ve aktiviteler her zaman sizi yorgun mu düşürüyor? Çabuk yorulmanızla mı tanınıyorsunuz? Bu sorulara verdiğiniz cevap evet ise bir diyetisyene görünme zamanınız gelmiş demektir. Çünkü yorgunluğunuzun altında yatan neden büyük bir olasılıkla beslenmenizle ilgili.

·         Bebek Düşünme

Bebek düşünmeye başlamadan önce vücudunuzun sağlıklı olduğundan emin olmalısınız. Antalya diyetisyen bu konuda size yardımcı olabilir. Beslenme programınızdaki değişiklikler ile vücudunuzu hamileliğe hazır hale getirebilirsiniz.

·         Spor

Spor salonlarında ya da açık alanda düzenli olarak spor yapmak, sağlıklı yaşam ve vücudun şekillendirilmesi için tercih edilen aktivitelerdir. Bundan dolayı spor yaparken bir beslenme uzmanından yardım alınması gerekir. Kaliteli spor salonlarında bu konuda size destek verecek uzmanlar mevcuttur.

Diyetisyene Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler

Bir diyetisyene gitmeden önce bilmeniz ve yapmanız gereken bazı hususlar vardır. Bunlara hakim olduğunuzda, beklentilerinizin çok daha etkin bir şekilde karşılanacağına emin olabilirsiniz.

·         Doğru Zamanlama

Antalya diyetisyen, sadece size şişmanladığınızda ya da kilo vermek istediğinizde yardım eden kişi değildir. Yanlış beslenmeye bağlı olarak hipertansiyon, kalp hastalıkları ve benzer birçok rahatsızlığın ortaya çıkabildiği bilinmektedir. Bundan dolayı sadece şişmanladığınızda değil, daha farklı zamanlarda da bir diyetisyene gidebilirsiniz. Hatta belirli bir yaştan sonra 6 aylık periyotlarda düzenli olarak kontrole gitmeniz, sağlınız açısından son derece olumlu olacaktır.

·         Detaylı Araştırma

Günümüzde diyetisyenlere ulaşmak son derece kolaydır. Üstelik orta ve büyük ölçekli bir şehirde yaşıyorsanız, kısacık bir araştırmadan sonra onlarca farklı seçeneğiz olduğunu göreceksiniz. Ancak bunlar arasında seçim yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılması gerekir. Bu araştırma sonucunda bazı seçeneklerin aslında sağlık bilimleri beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmadıklarını görecek ve kısa süreli bir şaşkınlık yaşayacaksınız.

·         Diyetisyen Seçimi

Detaylı araştırmanın ardından tercih edebileceğiniz 3-4 diyetisyeni belirleyin. Söz konusu diyetisyenler üzerine biraz daha detaylı araştırma yapın. Başarılarını, aldıkları eğitimleri, yayımladıkları makaleleri ve bu tür bilgileri inceleyin. Bütün bu araştırma ve incelemeler sonucunda seçiminizi gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken husus, ulaşabileceğiniz Antalya diyetisyen sayısı fazla olsa dahi, bunların uzmanlıkları ve kaliteleri arasında ciddi bir fark vardır.

·         Tahlil ve Tetkik Yaptırma

Diyetisyenler sadece sizin kilonuza ve boyunuza bakarak size diyetler hazırlamazlar. Beslenme programı hazırlamadan önce vücudunuza ilişkin daha detaylı araştırma yaparlar. Bu araştırmalar için genellikle tahlil ve farklı tetkikler isteyebilir. Dolayısıyla Antalya diyetisyen ile görüşmeden önce bu tahlilleri yaptırmak, size zaman kazandıracaktır. Hangi tahlilleri yaptırmanız gerektiğini, diyetisyeninizle görüşerek öğrenebilirsiniz. Genel olarak insülin, açlık ve tokluk kan şekeri, ürik asit, üre, kreatin, kolesterol ve kortizol gibi tahliller istenmektedir.

·         Randevu Alma

Antalya diyetisyen ile görüşmeden önce yapmanız gereken bir diğer önemli işlem ise randevu almak olacaktır. Çünkü diyetisyenler genellikle randevu ile çalışırlar. Bu konu hakkında gerekli olan bilgiyi diyetisyeninizle görüşerek alabilirsiniz.

Antalya diyetisyen ile ilgili genel detaylar bu şekildedir. Söz konusu alanın bir uzmanlık gerektirdiği asla unutulmamalıdır. Buna bağlı olarak internetten bulunan bilgilerin asla bir beslenme uzmanı ile kıyaslanamayacağının bilinmesi gerekir. Beslenme uzmanından yardım almak, sizin yaşam kalitenizi önemli derecede arttıracaktır. Dolayısıyla da bir diyetisyenle düzenli olarak görüşmeniz gerektiğini asla unutmayın.

HEMEN ARA 0533 717 74 79